ʥ
Връзката Ви с този сайт и обмена на данни е 100% защитен
ı
ʦ
Сайтът използва бисквитки, за да можем да Ви предложим най-доброто потребителско изживяване. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с това.
ı

За нас

КЕМИЛИ е водещ доставчик на натурални течни билкови и плодови екстракти, както и на натурални масла, бутери, антиоксиданти, дерматологични активни вещества и консерванти за козметичната промишленост.
Задълбочен научен подход е довел до избора на зелена технология за производството на натурални екстракти, характеризираща се с високи добиви, бързи темпове на екстракция и ниска консумация на енергия. Едно от най-силните предимства е използването на вода като екстракционна среда, позволяваща максимално извличане на най-доброто от растенията.
Същността на контрола на качеството в екстрактите е чистотата. Производственият процес, междинните и крайни продукти са подложени на стриктен контрол по отношение на технологичните параметри, физико-химични показатели и микробиялна чистота.
Суровините са сертифицирани за качество: те се тестват за замърсяване и внимателно се съхраняват в правилната влажност преди началото на екстракция. Всички разтворители (вода, глицерин, гликоли и масла) се тестват преди употреба.

Всички екстракти се изработват по поръчка и ние се стремим да ги произведем и предоставим в рамките на три работни седмици.

EU_Inovation

„КЕМИЛИ“ ЕООД изпълнява проект по Процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”, Приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“, Инвестиционен приоритет 6.1 „Улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проект № BG16RFOP002-2.089-4325-C01 с наименование „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Обща стойност: 50 000,00 лв., от които 50 000,00 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране

Начална дата на изпълнение на проекта: 20.08.2021 г.
Крайна дата на изпълнение на проекта: 20.11.2021 г.

Проектни дейности: Дейностите по проекта са необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Конкретните дейности по проекта са насочени към осигуряване на оперативен капитал за предприятието за справяне с последиците от пандемията COVID-19 за нормализиране на обичайното ежедневие, възвръщане на доверието на клиентите и контрагентите, както и гарантиране процеса на възвращаемост и паричните потоци.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта: постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. В резултат от изпълнението на дейностите се очаква фирмата да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.


----------------------------------------- www.eufunds.bg -----------------------------------------

Проект BG16RFOP002-2.089-4325-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Sedcardsystem | MK1 v8.9.2 | RegNr. 18396 | webdesign Œ
û